Vaders voortbestaan

art-deco-gold-tree

In vaders stamboom broedt
een bende witte raven,
zij doen zich daar te goed
aan stambooms goede gaven.

En gaan zij in zijn tuin
op zoek naar hemelresten,
sluit hij z’n hemelkruin
beschermend om de nesten.

Viel vader zonder stem,
de wind blijft van hem spreken
en fluistert: hou van hem,
hij zal u nooit ontbreken.