BETOVERING

agifcolossalsphere2_origZo zou verwondering er uit kunnen zien:
betovering in plaats van betekenis,
gedachten die daardoor gedichten zijn geworden.

De zachte krachten van Henriette Roland Holst?
Het verre tussen u & mij, volgens Jan Hendrik Leopold?
Of ‘korreltjes niks’ zoals die van Ingrid Jonker?

Zo bevrijd zou ook mijn denken-aan-u willen zijn,
dus elke gedachte die dat zou verhinderen,
maal ik in eigen vijzel weer fijn.