AMOR FATI

November voelt langs alle kanten nattigheid. Alleen de klimop durft nog te denken: wat blijf ik er toch goed uitzien en grijpt vervolgens triomfantelijk met verre vingers zowel naar het tuinpad, als naar de dakrand van het huis.

De zon speelt met de volgspot: vijf minuutjes de volle focus op de verlaten tuinzetel, daarna al gauw overspringend naar de bos verkleurde hortensia’s, om mij even later plots frontaal te verrassen met een verblindend oog in oog.

En inderdaad, Guido Gezelle: hoe zeere vallen ze af, de zieke zomerblâren, hoe zinken ze, allemaal, die eer zo groene waren, te grondewaart! De loofbomen staan weer met al het geduld van de wereld hun lot te aanvaarden, en daardoor het dus ook in stand te houden. Daar valt iets van te leren: amor fati, omarm uw lot. Het roept alleszins een bemoedigend beeld op, vooral dat ‘omarmen’ dan toch.

Tot één van mijn taaie zusjes ineens angstwekkend ziek blijkt te zijn en dus onderworpen dient te worden aan pijnlijke onderzoeken: als een bitter apéritief voor het galgenmaal dat nog moet komen? Bovendien kan er van daadwerkelijk ‘omarmen’ voorlopig niks in huis komen, want vooral ‘dat‘ mag thans niet meer.

Het zal dus vooral met woorden moeten gebeuren, maar zoals de schrijfster Marie d’ Agoult al zegde: ‘Er zijn woorden die opstijgen als een vlam en andere die neervallen als regen.’ Als een vlam die zowel kan oplichten als verwarmen als verbranden, of als regen die zowel uiterst heilzaam kan zijn, maar ook troosteloze zompigheid kan veroorzaken? Woorden, het is geweten, laten aan duidelijkheid soms veel te wensen over. Allemaal dubieuze januskoppen.

Met herfstige slierten muziek dan maar, die in de ijlte grijpen als wilde wingerd op zoek naar de laatste houvast van het jaar. Of met vergeten melodieën, die net als verdroogde rozen hun schoonheid wisten te behouden. Zal ik alvast duizend kraanvogels vouwen, in de hoop dat ik dan een wens mag doen? Ondertussen probeer ik sowieso mee te zingen met Jenn Johnson’s ‘You’re gonna be akay‘ in de hoop dat het waar mag zijn voor mijn ziek zusje, in dit al even zieke jaar.

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

(naar een gedicht van Gerrit Komrij)

Hij leest, zonder te lezen, een verhaal
Dat als een scheermes door zijn hersens gaat,

Dat in zijn nek slaat als een bliksemstraal
en dan blijft steken in zijn ruggegraat.

Het is een koud verhaal, vol hete haat.
Het gaat tekeer en vult hem vertebraal.

Zijn mergpijp gilt ervan als vlees dat braadt.
Het is geschreven in zijn moedertaal.

Hij leest het. En zijn achterkant voelt kaal
En open aan, een ruggelings gelaat,

Een reflecterend vlies, waarin brutaal
zijn eigen spiegelbeeld hem gadeslaat.

HOOGDAG

Dag moeder & dag vader, herenigd met elkaar in het hemel weerspiegelende graf, toegedekt met de door mijn zusje weer wit geschrobde woorden daarop:
‘Ik sluimer maar mijn hart is wakker‘.

De Hoogdag van Allerheiligen doet dit jaar onwillekeurig – alsook noodgedwongen – weer denken aan die veelzeggende zin van Anton van Wilderode: ‘Meer binnenwaarts, dan met gebaar naar buiten.’ Maar ook aan dat prachtige duet van Händel: ‘As steals the morn upon the night..

‘Zoals de morgen de nacht besluipt en de schaduwen doet smelten, zo verjaagt de werkelijkheid de bekoring van fantasieën & wanen die het verstand benevelen, en doet zo het licht van de rede terugkeren.’

HEER LID

Wat moet ik met bekoorlijkheden?
Die leiden slechts tot misverstand.

Want, schone vrouw zo zeer aanbeden,
mijn lid wijst niemand van de hand!

Vooral het lid dat ik mag dragen:
kloekmoedig, dapper, flink en sterk.

Een lid dat nimmer zal versagen,
want het verhardt zich in het werk.

Een kleine kaatsbal springt tot leven
wanneer men even op hem tikt.

Zo draagt mijn lid het hoofd geheven
en nooit ziet men het neergeknikt.

Zoals een hengst als de klaroen schalt
briest, trappelt, stampvoet vol jolijt:

zo stort mijn schelm, waar iets te doen valt,
zich immer vrolijk in de strijd.

Zijn schermkracht kan ik steeds vertrouwen,
nooit hangt hij moe of lam terneer.

En hij ontlokt de heetste vrouwen
de kreet: ‘Heer Lid, ik kan niet meer!’

Gedicht ‘Stanza’s‘ van de Franse dichter Pierre Motin, (1566-1610), vertaald & toegelicht door Ernst van Altena: “Alweer zo’n auteur wiens naam we in de Franse literatuurgeschiedenis nauwelijks vermeld vinden. Motin was één van de vruchtbaarste medewerkers aan de in 1618, dus acht jaar na zijn dood, verschenen bloemlezing ‘De Satirische Parnassus’. Aangezien vrijwel alle exemplaren van dit erotsich standaardwerk in de zeventiende eeuw door de clerus verbrand werden, verdween ook Motins faam op de brandstapel.”

VLIEGENDE RATTEN?

Wat een gore benaming voor die zoevende bende blauw-geschelpten, hun ‘vleugels overtrokken met zilver & hun veren glanzend van groenig goud’ zoals ze in de bijbel beschreven staan. Hoe ze lijken te applaudisseren als ik buitenkom om de vogelhuisjes van nieuw voer te voorzien. Dat klaterend geklapwiek dat plots hoog boven de taxuskruinen opstijgt, alsof ze schrikken van elkanders machtige vleugelslagen. Verre van vliegende ratten voor mij, hemel sta me bij.

De onmiskenbare ‘verduiving’ van mijn geestesoog is er vanzelf gekomen. Gewoon door ze gade te slaan, want meer is er eigenlijk niet nodig om ze met gevleugelde woorden te willen omgeven. Duizend jaar geleden liet de koning van Cyprus duiven in zijn kroonzaal rondvliegen om een verkoelend windje te voelen. Ik laat de vlucht houtduiven in de tuin hetzelfde doen, onder de hemelhoge kroonkoepel van de Atlasceder. En dat prachtige geluid van die vleugels dan..

Je moet blijkbaar zelf ‘een simpele duif’ zijn om van duiven te kunnen houden? Volgens Rentokil horen ze officieel in de categorie ‘ongedierte’ thuis. Vandaar de blijkbaar prangende levensvraag: “Wie weet hoe ik een boom kan vergiftigen, ik heb duiven die erin zitten en de boel helemaal onderschijten.” Of gewoon rechttoe rechtaan: “Hoe maak ik een duif dood.” Daar komt dan een eindeloze reeks van misselijkmakende antwoorden op. Het internet geeft je bovendien lachwekkend vertaald te lezen: duiven voeden zich met vuilnisbakken. Of is het andersom?

Het dédain, waarmee de mens het heeft over onkruid & ongdierte. Ja, ze schijten er op los: net zoals ook wij mensen dat doen, met z’n allen. De grond onder onze voeten zit er van vol, net zoals de miljoenen pampervuilbakken van deze wereld. Dus mensdier, ken je plek: wij zijn zelf ook een bende verdomde ‘kakkedoes‘.

Bovendien: geen vogel zo onvergetelijk als het Duifje van de Ark, de hemel ingezonden om vaste land te zoeken na de zondvloed. Toen het de diepte van het hete zoute water wilde peilen, verbrandde het zijn pootjes, vandaar dat de pootjes van duiven er zo rood & zo kaal uitzien. Noach heeft het duifje toen beloofd ‘dat God hem zou belonen met de genegenheid van de mensen.‘ En dat gebeurde? Soms heeft ook God blijkbaar teveel vertrouwen in de mens?

Het is zoals Leonard Cohen zingt in zijn Anthem: “Yeah the wars they wil be fought again, the holy dove, she will be cut again, bought and sold, and bought again, the dove is never free…” De duiven hebben geen andere wapens dan hun vleugels, ze zijn alleen maar aangewezen om te vluchten. Of ‘ze vliegt zich in het glas te blinde‘ zou Achterberg zeggen. Om ze vervolgens dood terug te vinden.

In oktober ligt de tuin plots vol uitgevallen veren, wegens de rui. Als een uitnodiging aan de bomen, om hun bladeren zo stilletjes aan ook maar te laten vallen? Dat jeukt verschrikkelijk, naar men meent te weten. Ook voor de bomen, allicht. Zelf heb ik in de herfst eveneens af te rekenen met een soort van jaarlijkse rui, alias het blijkbaar noodzakelijke afwerpen van de langsten mijner haren. Ik voel mij dus geheel vanzelfsprekend verwant met zowel boom als duif.

Het kon niet uitblijven: de Pigeon feather art van Kate Mcc Gwire. Installaties met duivenveren, ethisch afkomstig van duivenliefhebbers die ze verzamelen in augustus & oktober, wanneer de vogels ruien. En Picasso die zijn dochter ‘Paloma’ heeft genoemd, wat ‘duif’ betekent in het Spaans. Tenslotte heeft BBC Earth die fascinerende vlucht van de duif in adembenemende slow motions vastgelegd, en als je dàt ziet -hieronder!- begin je vanzelf te zuchten: “Och, dat mij iemand vleugelen ener duif gave! Ik zou henenvliegen waar ik blijven kon!”

GEHAD EN GEWEEST IS EEN LELIJK BEEST?

Geen peil meer op te trekken, vrouw versus ouderdom?
Blijft vrouw, nooit af te trekken, van ’s levens optelsom.
Geen krieken zonder stenen, nooit meer in vuur & vlam?
Zij mist haar oestrogenen, maar niet hun ge-tamtam.

Geen blos meer op de kaken, haar glorie gloeit niet meer?
Geen zucht wil zij nog slaken, toch niet voor haar oud zeer.
Niet met de blanke sabel, helaas, riep Winnetou?
Dag Kaïn & dag Abel, dag jongens, après tout.

Zij leert gestaag te stuiten, de min in haar begin?
Er valt slechts te besluiten: daar zit veel weemoed in.
Gelijk de suikerperen, haar beste tijd gehad?
Ze zijn nog te flamberen, let op haar woorden, schat.

LAATSTE GROET

Je zal het niet meer lezen, maar toch stuur ik je bij deze mijn laatste groet als een vallende ster achterna. Ook al weet ik, dat je mijn lichtstreepje niet meer zal zien, en dat er geen enkele geheime wens nog door je gedachten kan gaan.

Maar toch. Pas- & plots gestorvenen hebben nog veel aardsgerichte ontvankelijkheid, naar mijn gevoel. Je e-mailadres weet alleszins nog van niets en zwaait nog altijd even vriendelijk je telenet-deur voor mij open. Ook mijn eigen computer tovert je naam tevoorschijn als uit het eeuwige nu. Onuitwisbaar.

Een laatste groet dus, om je alsnog te zeggen hoe graag ik je heb gezien. Ik weet dat je dat wist. Na de dood van ons eigen moeder nam jij het zonder woorden van haar over: dezelfde warmte, dezelfde ontferming, dezelfde aanwezigheid. Met cake, met koekjes & met appelbeignets. Maar ook, met nog zoveel meer.

Verzet u, ga te keer tegen het doven van het licht!” schreeuwde de dichter Dylan Thomas, toen wij naar woorden zochten om je plotse dood in onder te brengen. Doch we hoeven ons niet te verzetten, want uw licht is niet uitgegaan, het brandt feller dan ooit. Ook de denkbeeldige groet ‘Porta patet, cor magis’ blijft van kracht: ‘De deur blijft open, het hart nog meer.’ Hoe dan ook, je zult er altijd zijn.

Er wacht ons niettemin een onbeschrijfelijk gemis, doch dankzij jou, in gedeelde dankbaarheid & gedeeld verdriet. Je naam vonkt er doorheen als een vlaag noorderlicht: even onvergetelijk, en eveneens met alle verwondering van dien.

Vonkenvanger

the_witcher_fire_hand_blonde_warrior_21328_1920x1080

Vang mijn vonken, Vonkenvanger,
recht mijn rug tegen uw muur;
dreigt mijn hooischuur vlam te vatten,
hou mijn pekhart weg van ’t vuur.

Blus mijn ziel, ik brand er horens,
drijf de stank uit mijn gemoed;
weer die wolf in mijn gedachten,
breek het ei dat ik bebroed.

Snij mijn rookgordijn aan flarden,
blijf daartoe om en nabij;
demp die smoorkuil in mijn kelder,
lukt dat niet, vang dan ook mij.

Temper weerlicht’s lichterlaaie,
doof die aangeblazen hel;
eer ik als een toorts ga branden,
Vonkenvanger, red mijn vel!

Heirkracht

qshzDtjib_r09TW42xY3qRwPYwFgm2BZB0EEno1Mtm_3d-5G5OJd6oX4cHuWemOi7u049UWMup2k7AibrCSnMC_L5gbt4VwNEcD5W3GDypUdksKUTUPjqnmlHr9oojA29VsnpJQKeDxIP8wpgqiaqU0wrgtSjDV2z3YH5aIiCsE

We zouden weer. Vandaag. Voor de derde keer dus, sinds 16 augustus 2017. Samen komen, en er even weer eens van dromen, dat vader ons nog niet was ontnomen. Acht kinderen, maar bovenal zo blij geweest met zijn vijf dochters. Zij dus, met z’n vijven, zolang als ze leven. Een ingekaderde belofte: ieder jaar, op de dag van vandaag. Doch Covid zond z’n leger uit, met alle heirkracht van dien.

8J62

Drie jaar geleden was het vandaag vaders sterfdag. Terwijl wij vonden: het had gisteren mogen zijn, op ‘moederkesdag’. In 1997 overigens al de twintigste keer zonder verweer tegen moeders afwezigheid, zonder haar bedremmelde glimlach om zoveel familiale aandacht. Twintig jaar al zonder haar zelfgebakken mokkataarten. Maar wat wil je: acht kindwormen, daar raak je sowieso voortijdig van uitgeput. Het geeft nog steeds te denken en dat doen we dan ook.

uLTAACpf1rQqzES49jys1r_G_Sfr1iH8guxVIeMwagZ1FqH_oojgUr-Qbpk3inr_UA3tJzzQTUpZ53heDVQXkX9nbSZcdklWFIbJvcOI9XowejiXcJl8l7EtTELVI_MzQ3u3SBOASUPD5B0HD-ko-OcxlgUVQfZwU7XZxDFQw33oh-DzzK00

Plots lag vader dus ook te sterven. Echter, ‘niet op moeders feestdag‘ moet hij tot in zijn narcose hebben gedacht, maar wel daags nadien, de volgende ochtend. Twee beklijvende dagen, voorgoed aan elkaar geniet. Dagen om nooit te vergeten. Helaas dit jaar: zonder meer, zonder toeten noch blazen, en zonder bubbels in onze glazen. Trouwens, we kunnen dat mottig woord ‘bubbel’ ook niet meer horen, ondanks de verdiende sporen ervan, dus laat ook maar zitten.

d8e95ba0

Het wordt dus acht keer ieder voor zich dit jaar. En voor de vrouwelijke vijf onder ons: ook zonder kippig gekakel, zonder de vrolijke weet-je-noggen, en bovenal, zonder het bevorderlijke kip-videeke aan de feestelijke tafel in het zusterhuis. Echter, niet zonder het geruis van vaders bloed in onze aderen, en ook niet zonder de zoete geur van 49 moederkesdagen in ons gemoed, sinds 1948.

9789462620902-300-0

De 16de augustus anno 2020 doet alsof hij van niets weet. Tenslotte regent het zelfs, maar tegelijkertijd schijnt ook de zon: een soort van duveltjes-kermis dus. Met wat imaginatie lijkt dat het weerwerk van onze vader, als spitse afsplitser van god. Daar hebben we vrede mee, want opgelost: vader is alleszins op post!

Schommelen

Zijn boom des levens zelf geplant,
zijn kruin gericht ten hemel;
zo diep geworteld, navenant,
voor ’t heftig bladgewemel.

Wist in zijn boom, met zorg gesnoeid,
elk nestje te behoeden;
hij liet ons daarin ongemoeid,
ons eigen ei bebroeden.

Koos moeder hem tot stamboom voor
ons daarin rond-geklauter,
niets drong ooit zoeter tot ons door
dan ’t ouderlijk getouter.

Ging moeder-lief haar ene schoen
voortijds ondraaglijk wringen,
zij bleef, zij blijft in gouden doen
haar schommelliedje zingen.

Gezamenlijk, nooit nog alleen,
doch steeds zichzelf gebleven:
zie, levenslang, als twee-in-één,
door-zoeven zij ons leven.

Liefste getrouwen,

tumblr_ky6fk57rhs1qzhl9eo1_1280

 

Ach, was die zeespiegel al maar gestegen,
zo ongenadig, die koperen ploert.
’t Buikspek doorregen, voor pampus gelegen,
terwijl ook corona ons nog steeds beloert.

Om van die jammerklacht nog maar te zwijgen,
dat er geen boter is voor bij de vis.
Zweten en zwijgen en ’t inzicht verkrijgen,
dat niets volkomen vanzelfsprekend is.

Waar blijft die regen, die bliksem, die donder,
doch bovenal tussen ginder & hier
lijkt nooit-meer-zonder steeds meer op een wonder:
wanneer krijg ik jullie nog eens in ’t vizier.

 

Akte van Berusting

DxiWy2GWkAIPesd

Een ‘akte van berusting’ is een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging dat een procespartij berust in een tussengekomen vonnis of arrest. Door deze akte te ondertekenen geef je aan niet in beroep te zullen gaan. Kortom: let it be.

aykut-aydoc49fdu

Neus & Mond zijn het dus eens geworden: ze nemen -althans toch wat betreft de openbare ruimte- gezamenlijk afstand van het gelaat waartoe zij behoren, en zullen elk opgelegd contactverbod respecteren? Ergens in de bijbel staat dat God wijde neusgaten heeft. Daar kunnen zijn mensenschepsels momenteel alleen maar van dromen binnen de duffe benauwenis der mondcondomen.

AYKUT_AYDOGDU_07-660x330

Echter, onze eigen schuld, zo heeft God al laten weten, want veel te voortplanterig. Doch dat niet alleen: altijd maar doen of de neus bloedt, daar groeit ze van dicht. En al helemaal als ze geschonden is of als je er wilde haren in hebt staan. Bovendien, mensen bijten elkaar dan ook nog eens geregeld de neus af. Je zou soms sowieso voor minder een gezichtsmasker gaan dragen.

mastelli_antonio_rioba_venise_3

Gelukkig zijn er hier & daar nog neuzen waar je een beetje geluk uit kunt wrijven, tenminste, als je nog in Venetië geraakt op het Campo dei Mori, waar je de Noorse koopman Sior Rioba even bij zijn ijzeren neus kunt nemen. Of in Napels, waar je in de Via dei Tribunali de Busto di Pulcinella kunt vinden, alsook een extra portie geluk, door diens wellustige gouden neus eventjes aan te raken.

neus-pulcinella-napels-1

Hoe dan ook, neuzen tellen is voorlopig niet meer aan de orde. Een vriendelijk gezicht geeft overal licht? Ons ware gelaat valt niet meer te tonen. Plots lijken we allemaal een gezicht te hebben als een boer die kiespijn heeft. Je zou voor minder liefst weer binnen willen blijven, in zo’n wereld vol gezichtslozen.

M0016_1000x1000_01__00169.1534531243

Blijven over: dag beste kijkers. Maar kom, oude ogen kunnen het niet meer aan om er in hun eentje nog een waar gelaat van te maken. Plots zitten we ongeveer ‘faceless’ tegenover elkaar, terwijl het eigen brein onophoudelijk probeert te waarschuwen ‘dat er iets aan je gezicht hangt dat daar niet moet zijn’.

36dba432698647.Y3JvcCw0OTUsMzg3LDI5LDE4NQ

En tussendoor krijgen die arme ogen ook nog eens al die wesperige krantencommentaren te lezen van die schare scherpscharen, die hun lezers -zelfs indien met overschotten van onuitstaanbaar & speekselloos gelijk- het zevermasker weer van het getergde gelaat doet rukken, nog voor het is opgezet.

61q1hw6QJIL._AC_SL1005_

Kortom, breek me de mond niet open: zonder de nodige berusting zou het ronduit verstikkend zijn. En anders: zwijg nu toch eens allemaal en laat u aanmanen door de bronzen vinger van de goddelijke stilte in uw achterhoofd. Of laten we samen de inmiddels liefst van buiten geleerde Akte van Covid bidden:

‘Mijn beste medemens,
ik wil u bovenal niet besmetten uit geheel mijn lijf,
uit geheel mijn mond, noch uit al mijn krachten,
zodat gij bijgevolg elk mondmasker waardig zijt.
Ik zal die Covid blijven bestrijden geheel uit mijzelf,
uit liefde tot u. In deze liefde wil ik leven,
opdat gij niet voortijdig komt te sterven.’

*
Illustraties Aykut Aydogdu

 

Déjà vu

flowers_blue_red_stilllife_food_brown_white_color-850876Zie dat geduldige vaasje daar maar staan, met dat tuiltje bloeiende liguster dat als ‘a fragrant cloud’ zijn bedwelmende geuren los laat, ten bate van het goede leven. De vroege lente wordt aangekondigd door de eerste merel die zingt, de beginnende zomer door de plotse geurvlaggen van de bloeiende liguster.

6577174EF7E8A39934981C85722C5F63-citroenvlinder-op-liguster

En inmiddels is het weer zover, godzijdank. Als de liguster bloeit krijg je gratis aromatherapie, is er even geen nood aan euthanasie en wordt alles in gereedheid gebracht voor het jaarlijks Feest van de Melancholie. Als de liguster bloeit zijn al de zomers van je leven ermee gemoeid, en dat wil wat zeggen: weemoed, sowieso, en herinneringen die zich klaar maken voor een reunie in het Paleis van de Weemoed. Je gaat er met de jaren alsmaar lieverder naartoe.

Paleis-van-de-Weemoed-Mackrad.nl-Multimediale-oplossingenVijfenzeventig procent van onze emoties wordt bepaald door wat we ruiken. Heerlijke geuren verhogen ons welbevinden. Niet voor niks hebben we 30 miljoen reukcellen ter beschikking om daarmee ons verstoord zenuwstelsel terug in evenwicht te brengen via het limbisch systeem in de hersenen, en soms is dat behoorlijk nodig. Als de liguster bloeit kan zich dat dus weer voltrekken.

tenor

En, alleen al de gedachte is een verrukking: hoe je geliefde te herkennen als de liguster bloeit? Dat laat ik Thomas Lieske maar vertellen, hij lijkt het te weten:

“Dit is wat de geliefde verspreidt:
een geur van zomerlinde, van avondmelk,
van naakte huid onder een joppertje,
een geur van liguster aan het eind van de tuinen,
waar in het lage licht met het geduld
van spinnen de geheimen worden prijsgegeven.”

85449Zal het hiermee lukken? Pluspunt: als de liguster bloeit worden de dagen langer dan lang. En voor de rest: “Laten wij bidden voor hen die het moeilijk hebben. Maar vooral voor hen die moeilijk doén.” Heel goed idee, Herman Finkers. Trouwens, als de liguster bloeit begint de ziel vanzelf te bidden, voor van alles.

 

 

MET HET OOG OP VANDAAG

e46e70077315a0753fdb6a6450e1fa04

Nog even en we lopen er van krom. Al die tegenstrijdigheden, al die contra-dicties, je krijgt er jeuk van in je oren. Al weet het weergekeerde Suskewietje al heel wat soelaas te bieden, hoogtijd niettemin om weer eens wat beter op mijn ‘Tellegen’ te gaan passen, Antonius Otto Hermannus Tellegen. Bij hem vind ik altijd terug, wat op bepaalde momenten blijkbaar zo danig bescheten is geraakt, dat het nog nauwelijks te herkennen valt: de betere versie van mezelf. Zonder meer maar vooral, zonder minder. En dat mag best wat pijn doen, desnoods.

javier-mayoral-ro93-JVM30

We weten blijkbaar niet hoe doorzichtig we zijn? De volgspot is een ongenadige lichtwerper geworden. Het oude gebed is weer helemaal terug van weg geweest, dus laat ons bidden, in het Rijk van het Midden: door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn overgrote schuld? De perceptie van ongemakkelijkheid hangt als een grauwsluier over de ‘vandagen’. Weg met het suf gelulde mens in mij.

278949_original

Daarom, ik zou best wel eens de eekhoorn, de mier of de mol van Toon Tellegen willen zijn. Want wat een feest: hun wonderlijke gedachtengangen, zonder dat ze daarmee in de clinch hoeven te gaan met elkaar.  Het vanzelfdenkende versus het gedachtenloze. Daar kan zelfs lovely Alice in Wonderland niet tegenop.

QS_4cff855699204116999716618fa8692b

Woord & wederwoord als wederzijdse kussen. Brieven & taarten die je gewoon ter bestemmeling in de wind kunt gooien. Niet onderhevig te moeten zijn aan de wereld & de mensen. Toon Tellegen had voor mij de Schepper mogen zijn van het heelal. Hij zou de aarde niet groter hebben gemaakt dan een bos, vol meelicht & mos. Op zich groot genoeg, laat mij daar vandaag maar in los.

openforfantasy

Niet dat ik in ’t diepst van mijn mensengedachten een bladluis had willen zijn of een pissebed, maar in het Tellegen-bos zou het mij niets kunnen schelen. Doch vandaag wil ik liefst van al een krekel zijn. Rechtvleugelig & voelsprietig, zodat ik de almachtige boktor een brief kan schrijven aangaande mijn verzuchtingen.

45649139_1944431082342284_4784494233926843423_n

Want van de boktor is geweten dat hij alles kan maken: ‘vleugels voor wie nooit gevlogen heeft, vinnen voor wie niet kan zwemmen, een schepnet om de zon vanachter de wolken tevoorschijn te halen voor iemand die het steeds koud heeft’.

d914777109666f4782a3fa0017614f6f

Die boktor, dat lijkt mijn vader wel, die kon ook alles. “Behalve kindjes maken“, meende mijn kleine broertje destijds, “want dat doet Jezus.” Maar kom, even weg nu uit de mensenmodus. En ook al voel ik mij in wezen eerder Toon Tellegen’s mier, vandaag ben ik de krekel, ik ben er helemaal klaar voor. Het puntje van mijn rechter voelspriet is al aan ’t schrijven, en dat gaat mij als de krekel van Toon Tellegen beter af dan de oude Zemelaarster in mij: gewoon overschrijven.

funny-finger-holding-blank-bunner-260nw-363188813

Geachte boktor,

Zoudt u zo vriendelijk willen zijn mij eens anders in elkaar te zetten? Ik zit namelijk niet goed in elkaar. Als ik goed nadenk klopt er niets aan mij: alles zit of op de verkeerde plaats of doet maar wat. Voelsprieten, tenen: noem maar op. Ik zou ook graag eens een dunnere jas willen hebben. Mijn huidige jas belemmert mij namelijk bij het vliegen. Hebt u mij ooit hoog zien vliegen? In de wolken? Ik niet. En tenslotte ben ik niet tevreden over mijn gedachten. Ik zou wel eens iets heel anders willen denken. Maar wat? Ja, als ik dat wist, dan dacht ik het wel.

Mag ik mij morgen in de loop van de ochtend bij u vervoegen, zodat u eens zelf kunt zien wat u voor mij kunt doen? Het geeft niet hoe ik eruit kom te zien. Als het maar anders is.

De krekel.

P.S. Een voorstel van mijn kant is om één voelspriet weg te laten, en één oog op mijn staart te zetten en het andere oog te vervangen door een oor. Ik hoor namelijk nooit genoeg, vind ik. Een oor op een lange steel, dat lijkt mij ook wel wat. Dan zou ik mijzelf eens van op afstand kunnen horen tsjirpen. Ik hoor mijzelf nooit goed! En ik hoor liever dan dat ik zie. Maar ik laat dat graag aan u over.
Nog iets: ik wil liever de krakel heten. Kan dat meteen ook? Ik wil heel graag dat iedereen die mij tegenkomt naar mij kijkt en zegt: ‘Hallo krakel, hoe gaat het met jou?’ Dan wil ik op kunnen kijken uit mijn nieuwe gedachten en kunnen knikken en zeggen: ‘Goed, heel goed!’ En dan wil ik opstijgen en tsjirpend de lucht in vliegen, tot bij de zon. Dat wil ik.

Alvast: De krakel.

a7772530c5f22a0f0964f5275e393d01

 

TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST

white-dove-illustration-animated-gif-2

De heilige geest klapwiekt er op los in onze tuin. De wind zoeft door z’n vleugels en wat een lieve lust om te aanhoren. Maar welke van al die duiven mag het zijn, daar hoog in de Atlasceder? Is het een tortel of is het een houtduif die ons komt begeesteren? Wellicht zijn ze met z’n allen samen een soort van heilige veelvuldigheid, althans, daar lijkt het toch op.

zP3d0dG_gtkmwjFX1iDElamuWQhpHo7ojMHd7Csm0c4AwvwWOWDzUuYZpEwtyBjc_PKKHsThbPFvEjC2XmLoeTYILw

De Geest uit vier gewesten, waait d’aarde boordevol,
nu vallen oude vesten, elk krijgt zijn nieuwe rol.’
Ooit heb ik in mijn jonge jaren de gewelven vol gezongen met dit lied, gecomponeerd door Jos Wuytack, op een tekst van Gery Helderenberg.
Een lied dat altijd is blijven hangen, omdat de inhoud ervan mij zo aansprak.
Acht strofen, al werden er slechts enkele van gezongen.

5-Truths-About-the-Holy-Spirit_1920

‘Wij staan met vuur doorzinderd, met talen hoog en luid,
de liefde ongehinderd, gaat alle kanten uit.’
Met vuur doorzinderd: meer tekst & uitleg hoefde Pinksteren
toen niet te krijgen voor mij, zo krachtig vond ik dat beeld.
‘Kom, Gever aller gaven, kom, aller armen troost,
kom voeden ons en laven, val brandend uit den oost!’
Vooral dat ‘val brandend uit den oost’ sprak toen eindeloos tot mijn verbeelding,
en dat doet het in feite nog steeds: Pinksteren blijkt een vonkend gebeuren.

En die heilige Geest? Het zijn goede geesten die terugkeren, doch laat mij maar spreken van de ‘veilige’ geest, namelijk die van m’n vader. ‘Op een mooie Pinksterdag‘ was zijn lievelingslied. Beter kon zijn vaderschap niet worden bezongen, moet hij gedacht hebben. Inmiddels zijn de rollen omgekeerd.

MoSPinksterdag

Kindje luistert, kindje fluistert:
‘k wil naar ’t parkie in de zon!
Handje in zijn hand gekluisterd,
kindje wou dat het nog kon.

Pinksteren Anno Nu in Nederland.