ONDER DE NOTENBOOM

The fragility of Goodness?
Emoties zijn oordelen, zegt Martha Nussbaum.
Emoties overvallen ons, als we zaken evalueren in het licht van onze visie op ‘het goede leven’. Angst, hoop, medelijden, woede, jaloezie, verdriet, afgunst, hebben allemaal te maken met oordelen over wàt belangrijke ingrediënten zijn voor het goede leven. We voelen angst, omdat ons leven wordt bedreigd, hetgeen we aanvaarden als een groot goed.
Emoties gaan over kwetsbare kanten van mensen. Emoties zijn vaak verhit, ze nemen een mens in bezit & sturen zijn handelen zonder dat hij daarvoor zelf heeft gekozen. Mensen voelen zich vaak hulpeloos tegenover de emoties die zij voelen. Maar daarnaast benadrukt Martha Nussbaum dat deze emoties toch intelligent zijn: als men een emotie voelt, accepteert men elementen van de wereld waar men kwetsbaar tegenover staat.
Immers, als mensen alleen aandacht besteden aan de zaken die zij zelf onder controle hebben, dan missen zij veel van wat belangrijk is voor hun ontwikkeling naar het goede leven toe.
Aandacht voor kwetsbaarheden kan niet zonder emoties. Ze geven ons informatie over belangrijke behoeften van mensen. Deze menselijke noden kunnen we nooit oplossen, maar we kunnen de invloed daarvan op het leven wel verminderen. Dat kan alleen als we eerst zien & erkennen. Emotie is volgens Nussbaum het vermogen dat daartoe in staat is.

(Emoties, van stoïcijnse apathea tot heftige liefde, 2005  Miriam Van Reyen, Uitgeverij Klement, Kampen)