MONSIEUR AMPERSAND

The Motivated Type Inspirational Quote Print Poster - Ampersand 8

Wie er ’Bernard’ aan toe is, die moet beslist Dewulf lezen.
Hij zal je onmiddellijk bijstaan met zijn taal & zijn tekens,  via de zachte krachten van zijn zegging. Elk woord dat hij ter tale tilt, is fier onder zijn kwaliteitslabel te mogen vertoeven.
Bernard Dewulf, alias Monsieur Ampersand.
Hij die licht & donker weet te verbinden als geen ander, of juist uit elkaar weet te houden, al naargelang. Hij is het vuur dat op het water blijft branden, het blauwe uur dat de dag & de nacht met elkaar verbindt. Hij blijft eenzaam aanwezig in elk voor & elk tegen, als een wolf in een ‘donker bos, zo geheten naar het niet licht geven’, maar hij vindt er z’n weg als geen ander. Elke woordenaar dingt naar zijn gunsten. Hij heeft de Lapis Philosophorum op zak -lapis qui resistit igni-, de steen die het vuur weerstaat maar het ook niet dooft, alias Lapis ex Caelis, de hemelse steen uit de kroon van Lucifer.

mcphotoFijnman Bernard Dewulf.

Nog nooit met eigen ogen het noorderlicht gezien, dat wonderlijke lichtschijnsel in de aardatmosfeer, veroorzaakt door de zonnewind, bij uitbarstingen van plasmawolken op de zon?
Laat u dan maar verwonderen door het ’woordenlicht’ van Bernard Dewulf, dat daar blijkbaar niet voor onder hoeft te doen, met zijn eender lichtstralen die als zoeklichten omhoog schieten en grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal in slingeren. Zoek de zeven verschillen?  De zeven overeenkomsten zullen veel vlugger gevonden zijn.

En eveneens nog nooit aan een tatoeage gedacht? Laat hem dan zijn blauwe woorden onuitwisbaar in uw hersenschors krassen, met de geslepen punt van zijn ganzenveer, en k(n)oester zijn kerven in uw bast.

Don’t be afraid of the Big Dewulf. Hij is een fijnman, dat kan niet anders. Wie het niet meer ziet zitten weet hij op staande voet bij stuk te houden, en ‘als de nacht van bange zorgen ’t uitzicht uwer hoop bedekt’ rammelt hij met z’n catisfactionzakje, en zie, zijn kat springt meteen een gat in je blinde muur. Zowel uitweg als toegang, zowel vlucht als volharding.
De huwelijksinzegenaar van de ‘undatuables’ die het toch finaal met elkaar willen proberen, zoals de kat & de hond, de daad & de dood, de kus & de beet. In ieder geval, elk keerpunt zal ten goede zijn.

Een alchemist is hij, tenslotte, misschien nog het meest. Het onmogelijke nastrevend, zoals hij weerspiegeld staat in de The mirror of Alchemy. Weet hebbend van de Steen der Wijzen, die verwijst naar het ‘diamantlichaam’ dat door zijn helderheid het zonnevuur duizendvoudig weerkaatst, als het symbool van de gezuiverde en onvernietigbaar geworden materie. Want dat is toch precies wat Bernard Dewulf doet: de taal distilleren, zijn woorden zuiveren & verzilveren, tot er iets aan goud gelijk overblijft? Laat hem maar doen, laat hem maar in zijn zonneboom kruipen, hij weet waar hij mee bezig is.

In ieder geval, het lijkt wel of hij de eeuwenoude sleuteltekst van de Smaragden Tafel zelf heeft geschreven: ‘Scheidt liefdevol & met groot inzicht & wijsheid de aarde van het vuur, het fijn gewevene van wat hard is, dicht & gestold. Beneden is zoals boven, en boven is zoals beneden. De vader ervan is de zon, de moeder ervan is de maan, de wind heeft het gedragen in zijn buik’.

Dus, zit je in de schuurzak of heb je ’t zuur aan ’t zoetje: Dewulf zal je genezen. Niet met wapenzalf of Poeder van sympathie, maar met ’zijn reine redenen, gezuiverd zeven maal’. Want zoals Wittgenstein dat reeds stelde: ”Woorden zijn ook daden.”

 

IMG_0048-09